Ambities

Ambities
Infograpic
Infograpic

Het Uitvoeringsprogramma bestaat uit  9 Acties: 

  1. Algemeen ontmoeten-verbinden-versterken

  2. Denksport en ouderencentra

  3. Campagne Beweeg-en gezondheidsmogelijkheden voor mensen met een kleine portemonnee

  4. Inspiratie; goede voorbeelden vanuit de praktijk

  5. Platform delen van kennis op het gebied van gezondheid en bewegen

  6. Inspiratieteams Vereniging 2.0/ Vrijwilligers en Bestuurders

  7. Clinics bewegen en gezondheid – Ouderen en Jeugd aanzet. 

  8. Naschools beweeg-en gezondheidsprogramma in de zomer- inzet vakleerkrachten

  9. Kinderen kunnen gratis kennismaken met sport-en beweegaanbieders

Het team Gezond in Midden-Drenthe gaat het uitvoeringsprogramma samen met de betrokken ambassadeurs en spelers verder vormgeven. Zo werken ze samen aan het vitaliseren en verenigd houden van de mooie gemeente Midden-Drenthe. In het najaar zullen we de digitale sessies opnieuw inzetten om ons uitvoeringsprogramma samen met de betrokkenen verder vorm te geven en zo nodig bij te stellen. 

Preventie en de aanpak vanuit Positieve Gezondheid van  roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik zijn ambities die aansluiten bij het (nationaal) preventieakkoord.  Het versterken van acties in de sociale en fysieke omgeving, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het versterken van de veerkracht van jeugd en jongvolwassenen en de vitaliteit van ouderen krijgt hiermee vanzelfsprekend een vervolg. 

 

Wil je ook meedoen, heb je vragen, ideeën of wensen die aansluiten bij de ambities neem dan vooral contact op met het team Gezond in Midden-Drenthe. Zij kunnen je verder helpen via contact@gezondinmiddendrenthe.nl.