Budget beschikbaar voor culturele initiatieven

Het culturele leven in Midden-Drenthe bloeit na twee coronajaren op. Twee keer per jaar kunnen organisaties subsidie aanvragen en daar is dit jaar volop gebruik van gemaakt. Toch is er budget over en de gemeente biedt daarom een derde mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

De onafhankelijke adviescommissie cultuur, die aanvragen namens de gemeente beoordeelt, kreeg dit jaar al achttien aanvragen binnen. Voorzitter Johan de Noord: ,,Vorig jaar waren er over het hele jaar zestien aanvragen en dat aantal is halverwege het jaar dus al overschreden. Alle achttien aanvragen zijn gehonoreerd, maar er zijn nog duizenden euro’s over.”

De gemeente Midden-Drenthe wil volgende De Noord vernieuwing op cultureel gebied stimuleren. ,,Door initiatieven vanuit de samenleving te laten komen, ontstaan nieuwe initiatieven die breed gedragen worden. Het is bovendien de bedoeling dat terugkerende activiteiten uiteindelijk zelfstandig gedagen worden. Daarom bedraagt het subsidiebedrag altijd maximaal de helft van de kosten van het project en kan maximaal drie keer subsidie aangevraagd worden. Het bedrag dat eventueel verstrekt wordt, bouwt per jaar af. Dat stimuleert organisaties om andere manieren te vinden om een activiteit terug te laten komen bijvoorbeeld via andere fondsen of door entree te heffen.’’

Diverse activiteiten voor Culturele Gemeente Midden-Drenthe zijn deels gefinancierd door een gemeentelijke subsidie. ,,Activiteiten in de Stefanuskerk in Beilen, zoals het Filmhuis en de voorstelling van Betsy Torenbos, zijn ermee mogelijk gemaakt, maar ook projecten van de Molukse wijk en de kerk in Bovensmilde.’’ In het najaar komt er een Cultuurcafé waar initiatieven gepresenteerd kunnen worden en organisaties elkaar kunnen ontmoeten. ,,Dat maakt culturele activiteiten zichtbaar en kan mooie samenwerkingen opleveren’’, aldus Johan de Noord.