Gezondheidsambassadeurs

Het doel van het project is:
‘Het bevorderen van de gezondheid onder de inwoners van Beilen-West door middel van het starten van bewonersinitiatieven die gericht zijn op gezondheidsbevordering.’


Om de doelen te bereiken zetten we gezondheidsambassadeurs in die aan de slag gaan met het ontwikkelen van mooie preventieve initiatieven die de gezondheid onder de inwoners bevorderen. Deze ambassadeurs zijn inwoners uit de wijk zelf. Zij worden uitgedaagd om zelf, maar ook samen, te onderzoeken hoe ze in hun eigen directe omgeving de gezondheid kunnen bevorderen. Ze richten zich daarbij zowel op zichzelf als individu als op de mede inwoners in de wijk.


Gezondheidsambassadeurs is een project dat o.a. in Amsterdam Nieuw-West al een aantal jaren draait. De opbouwwerkorganisatie ‘Eigenwijks’ geeft daar invulling aan dit project. Dit project werd als inspiratieproject uit de praktijk getoond tijdens het opbouwwerkers festival ‘Krachtproef’ in 2017. De opzet van dit project biedt kansen om ermee aan de slag te gaan in de wijk Beilen-West.


De aanleiding om in Beilen-West aan de slag te gaan zijn de geconstateerde gezondheidsachterstanden onder inwoners, in vergelijking met andere wijken/dorpen in Midden-Drenthe.


Het project is een pilotproject vanuit ‘Aan de Slag met Preventie in Drenthe’. Iedere gemeente in Drenthe heeft een pilotproject in uitvoering, voor Midden Drenthe is dit dus ‘Gezondheidsambassadeurs’.


Momenteel zijn er 4 ambassadeurs bezig met het uitwerken van initiatieven.