Ieder kind in zijn kracht (Ontdekken – Ervaren – Leren & Plezier)

Waarom een stimuleringsprogramma

Ieder kind in zijn kracht! is een aanvullend stimuleringsprogramma op bestaande uitvoering binnen de gemeente Midden-Drenthe gericht op kinderen. Deze stimulering is mogelijk gemaakt door de extra middelen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). De gemeente zet al stevig in om kinderen positief te laten opgroeien en streeft er na om ieder kind een eerlijke kans te geven voor een mooie toekomst. Voorgaande ambities worden ingevuld door de akkoorden betreffende jeugd – sport & preventie.

Dit aanvullend stimuleringsprogramma biedt de ruimte en heeft inhoudelijk als doel om tijdelijk meer in te zetten op het versterken en realiseren van meer samenwerking tussen het onderwijs – sport – cultuur en zorg. Deze verbindingen zijn al aanwezig, maar er ligt een kans om deze nog meer te versterken en te verankeren binnen de gemeente Midden-Drenthe.

De doelstelling van Ieder kind in zijn kracht

In deze aanpak wordt gestimuleerd dat alle 2927 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar positief wordt beïnvloed ten gunste van zijn of haar eigen ontwikkeling  op cognitief-, executief- en sociaal-emotioneel niveau. 

In deze aanpak staat het kind centraal (passend aanbod) en is het uitgangspunt dat alle kinderen kunnen deelnemen aan de geboden interventies. (iedereen kan meedoen). 

Door deze uitvoering draagt het bij aan het verminderen of voorkomen van ervaren (zorg) problematieken en ligt er in uitvoering een sterke focus op het versterken van de lokale samenwerkingen.

 

De aanpak

3 Ontwikkel strategieën

Lijn 1: De scholen als vindplaats
Ondersteunen en versterken van alle scholen binnen de gemeente Midden-Drenthe die op basis van een proces, gericht op vraag en aanbod, een actieprogramma opstellen om kinderen positief te ontwikkelen

Lijn 2: Samenwerking als basis voor succes
Organiseren en versterken van lokale samenwerkingen die gezamenlijk uitvoering geven aan een overeengekomen actieprogramma voor kinderen. Voorgaande wordt (idealiter) uitgevoerd tijdens- voor- of na schooltijd (school-, weekend- & vakantieprogramma).

Lijn 3: Preventie als uitgangspunt
Ondersteunen en versterken van (zorg) organisaties die in aanraking komen met kinderen met ‘ernstige’ zorg problematieken en daarvoor (extra) oplossingen proberen te zoeken in relatie tot het voorkomen van deze problematieken. (bv: depressie/verzuim/geweld/pesten)

Contact

Wie ben ik?
Mijn naam is Marijn Klok, 41 jaar en zelfstandig ondernemer. Ik ben opgegroeid in deze gemeente en woon in het mooie Westerbork. Mijn motto: Gewoon Doen – Ervaren – Leren.

Wat doe ik?
Sinds enkele jaren laat ik mij inhuren voor het oplossen van vraagstukken binnen het sociale domein. Hierin veelal een focus op sport/bewegen/gezondheid en preventie. Daarnaast begeleid en ondersteun ik teams en mensen met persoonlijke vraagstukken.

Waar kan je mij voor benaderen?
Voor de periode tot mei 2025 is door de gemeente Midden-Drenthe aan mij gevraagd om invulling te geven aan dit aanvullende stimuleringsprogramma. Hierin mijn rol om als verbindend kwartiermaker op te treden.

Graag kom ik in contact met mensen met concrete ideeën die direct of indirect een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen.

Heb je nog vragen of wil je even sparren, een belletje is zo gedaan!
Het lijkt me leuk om kennis met je te maken.

Ondersteuning en stimulering

Voor scholen (inclusief kinderopvang)

Zie je kansen om als school nog meer bij te dragen aan de ambitie dat ieder kind een geweldige jeugd krijgt? Zo ja, neem dan contact met mij op. In overleg bepalen wij dan gezamenlijk een aanpak om de kansen om te zetten naar realiteit.

Voor dorpshuizen en/of lokale dorpsstichtingen

Heb je de wens om binnen jouw dorp de kinderen nog meer plezier te laten beleven en heb je hiervoor goede ideeën of wil je hierover sparren? Neem dan contact met mij op. In overleg bepalen wij dan gezamenlijk een aanpak waarin ik je kan begeleiden en ondersteunen.

Financiële stimulering voor sport- en cultuur verenigingen en overige lokale partijen (ondernemers)

Heb je een activiteit of een goed idee wat is gericht op kinderen (0 – 18 jaar) en bijdraagt aan de doelstellingen binnen dit programma, dan kan je via dit programma een aanvraag indienen. 

Aanvragen via onderstaand formulier van Team gezond in Midden Drenthe. Na ontvangst neem ik contact met je op.

Wil je eerst
nog even sparren, neem dan contact op via: