Beweegactiviteit organiseren?

Subsidies

Er zijn zowel lokaal als landelijk verschillende mogelijkheden om subsidies aan te vragen. In Midden-Drenthe zijn er onder andere mogelijkheden vanuit het Sportakkoord en de beleidsnotitie: Bewegen en leefstijl 2019-2023”. Als team Gezond in Midden-Drenthe kunnen wij jou adviseren en ondersteunen in de fondsenwereld.

Sportakkoord

In de gemeente Midden-Drenthe is er een budget vanuit het Sportakkoord. Het budget is beschikbaar voor initiatieven en plannen die een bijdrage leveren aan één van de vier ambities uit het sportakkoord. 

De clinicpot

De clinicpot is 1 van de onderdelen die naar voren kwam in het najaar. Om een vergoeding beschikbaar te stellen aan verenigingen voor het geven van een clinic in het kader van kennismaken. Vooral bedoeld voor de combinatie van clinics voor het onderwijs. Wilt u als sportvereniging of sportaanbieder een clinic organiseren? Dan is hiervoor een budget beschikbaar vanuit het Sportakkoord. U kunt per clinic (40 tot 60 minuten) een vergoeding ontvangen van € 20,-.

Activiteitenbudget

Dit budget is een aanvulling en bedoeld voor activiteiten die in brede zin bijdragen aan het gestelde beleid. Deze aanvragen zullen vaak een groter bedrag zijn, waardoor zij buiten de bovengenoemde twee budgetten vallen. 

De aanvragen gaan via het team Gezond in Midden-Drenthe, naar de sportambtenaar en worden voorgelegd aan het college met een advies. Het college beslist uiteindelijk over de aanvraag.

 

Heb je een goed idee, wil je iets organiseren op het gebied van gezondheid, leefstijl of bewegen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.