Voor jou

Ontmoeten, versterken, verbinden

Voor jou

Als Gezond in Midden-Drenthe zijn we er voor jou! Het team werkt vraaggericht, waardoor wij in gesprek gaan met de inwoners en organisaties in de gemeente Midden-Drenthe. Zowel individuele inwoners als organisaties kunnen bij ons terecht met vragen en ideeën, zolang er maar raakvlak is met de vier genoemde ambities.

Werkwijze

Onze werkwijze kun je omschrijven in 3 kernwoorden; Ontmoeten, Versterken en Verbinden. Onze vier ambities:

  • Iedereen hoort er bij en kan ook mee doen
  • Overal is toegang tot gezond eten en drinken en is de omgeving rookvrij
  • Alle verenigingen hebben de basis op orde en handelen toekomstgericht
  • Kinderen zijn van jongs af aan vaardig in bewegen

Het netwerk van het team is hierbij van groot belang. De manier hoe wij omgaan en vormgeven aan de hulpvragen en ideeën wordt samen met hen bepaald. Zodat het aansluit bij de lokale wensen en behoeftes. Op deze manier werken wij samen met hen aan onze gezamenlijke doelen. Wij verbinden de vraag met het bestaande aanbod in Drenthe en leveren hierbij maatwerk. Dit doen wij als team aan de hand van vier ambities, met daaraan gekoppeld onze acties. 

Jij wilt toch ook op de hoogte blijven van Team Gezond in Midden-Drenthe. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Subsidies

 

Er zijn zowel lokaal als landelijk verschillende mogelijkheden om subsidies aan te vragen. In Midden-Drenthe zijn er onder andere mogelijkheden vanuit het Sportakkoord en de beleidsnotitie: Bewegen en leefstijl 2019-2023”. Als team Gezond in Midden-Drenthe kunnen wij jou adviseren en ondersteunen in de fondsenwereld.

Sportakkoord

In de gemeente Midden-Drenthe is er een budget vanuit het Sportakkoord. Het budget is beschikbaar voor initiatieven en plannen die een bijdrage leveren aan één van de vier ambities uit het sportakkoord. 

De clinicpot

De clinicpot is 1 van de onderdelen die naar voren kwam in het najaar. Om een vergoeding beschikbaar te stellen aan verenigingen voor het geven van een clinic in het kader van kennismaken. Vooral bedoeld voor de combinatie van clinics voor het onderwijs. Wilt u als sportvereniging of sportaanbieder een clinic organiseren? Dan is hiervoor een budget beschikbaar vanuit het Sportakkoord. U kunt per clinic (40 tot 60 minuten) een vergoeding ontvangen van € 20,-.

Activiteitenbudget

Dit budget is een aanvulling en bedoeld voor activiteiten die in brede zin bijdragen aan het gestelde beleid. Deze aanvragen zullen vaak een groter bedrag zijn, waardoor zij buiten de bovengenoemde twee budgetten vallen. 

De aanvragen gaan via het team Gezond in Midden-Drenthe, naar de sportambtenaar en worden voorgelegd aan het college met een advies. Het college beslist uiteindelijk over de aanvraag.

 

Heb je een goed idee, wil je iets organiseren op het gebied van gezondheid, leefstijl of bewegen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Partners

 

Gezond in Midden-Drenthe werkt met heeft veel partijen samen. Denk hierbij aan allerlei (sport)verenigingen, scholen, ondernemers, buurtverenigingen, GGD en gezondheidsinstellingen. Wil je ook met ons samenwerken? Neem dan gerust contact op: contact@gezondinmiddendrenthe.nl