Campagne ‘Zien drinken, doet drinken’

In november is de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ gestart. Het doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen.

Hoe kan je hier als sportclub aan bijdragen?
– Het onderwerp bespreekbaar maken met jeugdleiders en -trainers: Welke voorbeeldfunctie en -rol hebben zij en hoe uit deze zich?
– Het beleid van de vereniging nog eens door te nemen met elkaar: Welke maatschappelijke rol vervullen wij? Hoe geven we hier uiting aan en hoe willen we dat? Hoe is ons schenkbeleid?

Waarom?
Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis vergaren over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. Daarbij geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Het voorbeeldgedrag van een ouder, en dat van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe! Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen, geef je ze het goede voorbeeld mee. Dat vergroot de kans dat, wanneer jongeren al beginnen met alcohol drinken, ze op latere leeftijd beginnen met drinken en ze minder drinken.

Over deze campagne
De campagne Zien drinken, doet drinken is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Vanuit Gezond in Midden-Drenthe maken we ouders en andere opvoeders bewust van de voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen.