Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe www.gezondinmiddendrenthe.nl persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt van gebruikers van onze website. We nemen de bescherming van jouw privacy serieus en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en beschermd.

1. Verzamelde Gegevens
Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens via ons contactformulier:

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN (alleen indien van toepassing)

2. Doeleinden van Gegevensverzameling

Wij verzamelen deze gegevens om de volgende doeleinden te ondersteunen:

Om te reageren op vragen of verzoeken die via het contactformulier zijn ingediend.
Om contact met je op te nemen in reactie op je verzoek.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met name met betrekking tot financiële transacties (IBAN).

3. Gegevensdeling
Wij delen jouw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen.

4. Beveiliging van Gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik.

5. Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of zolang dit wettelijk vereist is.

6. Jouw Rechten
Je hebt het recht om:

Toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.
Jouw persoonlijke gegevens te corrigeren.
Verwijdering van jouw persoonlijke gegevens te verzoeken.
Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

7. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst, en de datum van de laatste update zal worden bijgewerkt.

8. Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op:

Gezond in Midden-Drenthe
www.gezondinmiddendrenthe.nl
Mail: communicatie@gezondinmiddendrenthe.nl