Steunmaatregelen voor sportverenigingen

Samen met partners uit de sportsector heeft NOC*NSF de afgelopen maanden herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de problemen die sportclubs hebben als gevolg van de stijgende energielasten. Inmiddels heeft het kabinet een aantal steunmaatregelen aangekondigd. De uitwerking van enkele van deze maatregelen laat nog op zich wachten. Duidelijk is wel dat voor gemeenten een belangrijke rol is weggelegd om sportclubs op de korte termijn overeind te houden. Dit komt mede door een extra toevoeging aan het gemeentefonds dat gemeenten vrij kunnen besteden. Het advies aan sportclubs is dus om bij (voorziene) problemen snel met de gemeente in overleg te gaan.

Het gemeentefonds is één van de compensatiemaatregelen die in het leven zijn geroepen voor sportclubs. In totaal zijn er vijf regelingen waar sportclubs met (te) hoge energielasten gebruik van kunnen maken. Een kort overzicht: