Kinderen 5-12 jaar | geldzaken en subsidies

Er is lokaal geld beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. 

 

Zwemlessen
Ja, er is geld beschikbaar voor zwemlessen, hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je kunt meedoen aan het initiatief ‘Bartje leert zwemmen’, dit is een onderdeel van het Kindpakket. Voor de voorwaarden en meer informatie, verwijzen wij je graag door naar de sociale raadsvrouw van de gemeente Midden-Drenthe, zie hieronder. 

Contributie
Ja, er zijn mogelijkheden voor een financiële bijdrage in de contributie, deze is opgesteld voor mensen met te weinig financiële ruimte. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, dan is er de sociale raadsvrouw van de gemeente Midden-Drenthe.

 • Contact met de sociale raadsvrouw
  Kijk voor meer informatie op 
  www.middendrenthe.nl of neem gelijk contact op met de Sociale Raadsvrouw: 0591-680 800.

Het PGB is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inhuren, of hulpmiddelen of voorzieningen kunt inkopen. De regeling valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 • Meer informatie en/of het aanvragen van een PGB, neem dan contact op met www.cjgmiddendrenthe.nl of neem telefonisch contact op met het Centrum Jeugd en Gezin: 0593 – 524136 (24-uurs service).

Ja, Jeugd Aan Zet is een regeling waarbij jongeren geld aan kunnen vragen om zelf leuke activiteiten te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een sportactiviteit, een weerbaarheidstraining, een pubquiz of een muziekworkshop.

Voor meer informatie over Jeugd aan Zet kijk op: www.cjgmiddendrenthe.nl Gelijk aanvragen: hier het aanvraagformulier

Er zijn in 2023 de volgende subsidies om aan te vragen voor scholen 

 • Een rijke schooldag (voor onderwijs)
  Scholen in het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen tot en met 30 september subsidie aanvragen voor een rijke schooldag. De subsidie is beschikbaar via het programma School & Omgeving, bedoeld om kansengelijkheid in het onderwijs en de omgeving te versterken. Dit jaar is er 34 miljoen euro beschikbaar vanuit het programma. Voor meer informatie klik hier. Om gelijk aan te vragen: aanvragen

 • Subsidie Talentontwikkeling 
  De subsidie heeft tot doel om door middel van het principe van Cultureel vermogen talentontwikkeling te stimuleren. Meer informatie

De volgende subsidies zijn er in 2023 beschikbaar voor cultuur.

Subsidie Incidentele Culturele projecten Drenthe
De Provincie Drenthe wil een levendig, gevarieerd cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De regeling is bedoeld voor culturele projecten die een incidenteel karakter hebben en een groot publieksbereik.

Subsidie Podium Platteland 2.0
De provincie Drenthe heeft als doel de leefbaarheid te versterken door middel van cultuur, met name op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is. Met deze subsidie worden initiatieven op het snijvlak van cultuur en maatschappij gestimuleerd. 

Gemeente Midden-Drenthe vindt het belangrijk dat elk kind kan sporten en leuke dingen kan doen, ook als je hiervoor geen of weinig geld hebt. Daarom is er naast de Uitkering voor activiteiten, ook een Kindpakket. Als je recht hebt op de Uitkering voor activiteiten, dan heb je ook recht op het Kindpakket als je thuiswonende kinderen tot 18 jaar hebt.

Het Kindpakket van Midden-Drenthe bestaat uit:

 1. De Sportbon
 2. Jeugdsportfonds
 3. Gratis zwemles “Bartje leert zwemmen”
 4. Schoolkostenregeling voor kinderen op het voortgezet onderwijs.
 • Meer informatie of aanvragen Kindpakket
  Wil je meer weten over het kindpakket en/of wil je weten of jij hiervoor  in aanmerking komt, kijk op www.middendrenthe.nl of neem gelijk contact op met de Sociale Raadsvrouw: 0591-680 800.

Er is een mogelijkheid, mits je voldoet aan de voorwaarden, om per kalenderjaar € 165,- per gezinslid te ontvangen om aan leuke activiteiten mee te kunnen doen. 

De uitkering voor activiteiten is bedoeld om deel te kunnen nemen aan leuke activiteiten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: contributie voor een club, muziekles, lidmaatschap bibliotheek, leuke uitjes als het bezoeken van een concert, bioscoop, dierentuin of pretpark, schoolreisjes en werkweken van school. 

 • Voor meer informatie en de voorwaarden klik hier

Antwoord niet gevonden?
Neem dan contact op!

Op deze pagina vind je verschillende hulpvragen op het gebied van geldzaken en subsidies met betrekking tot kinderen van 5-12 jaar. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact op.

Overzicht trainingen en subsidies

Heb je antwoord op je vraag gekregen? Helpen deze vragen je verder of juist niet? Laat ons weten of je tips en/of advies voor ons hebt.

Ik heb ook een aanbod

Vind jij het ook belangrijk dat ieder kind in zijn kracht staat en zorgeloos kan opgroeien? Heb jij een aanbod of initiatief wat hieraan bijdraagt, dan kan je via onderstaande link dit kenbaar maken.

Afmelden

Klopt het aanbod niet meer, verloopt het project of initiatief of wil je hieraan niet meer meedoen. Maak dit dan kenbaar via onderstaande link. Dan zullen wij je verwijderen van de Ieder kind in zijn kracht kaart.